Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

نام اثر کارگردان تهیه کننده حقیقی سال تولید مدت زمان موقعیت سوژه موضوع افتخارات
نیمه دوم مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی تقدیر شده
نفت سیاه مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
میراث آلبرتا ۲ (روایت اروپایی) مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
مهمان خدا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
کدام انحراف؟ مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
فرصتی برای دیدن مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
شریان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
سینمای ۹۹ درصدی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
ژست مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
زاویه مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
دکتر سلام مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
داوطلبین عزیز مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
جای خالی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
کوچه‌های خورشید (قسمت: صبح نیمه شعبان) مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
جای خالی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
بشقاب‌های خالی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
بحران خاموش مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
نخبه کشی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
کوچه‌های خورشید (قسمت: صبح نیمه شعبان) مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
کوچه‌های خورشید (قسمت: شاگرد امام) مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
کاغذ، قیچی، خدا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
عمو روحانی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
شیخ علی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
سپیدان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
حاج‌آقا کمال مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
پیامکی برای خدا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
به رنگ زندگی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
یک جنگ، یک عکس نیم‌تنه مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
میراث مجید مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
مهندس حسام مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
موضوع انشا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
معلم جبهه‌های عشق مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
مسافر ایران مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
مردی با آرزوهای دوربرد مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
مدرسه و آشنایی با شهدا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
مأموریت خدا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
لبۀ روشنایی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
گزارش یک عملیات مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
فرزند کبیرکوه مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
صبحانه با طعم مرگ مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
شیرآباد مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
شیخ شریف مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
سردار مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
زیباتر از زندگی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
زندگی در ثانیه صفر مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
رویاهای رنگی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
دلدار مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
حبیب؛ یعنی دوست خدا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
تولدت مبارک مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
پاکدشت مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
به خدا تعظیم می‌کنم مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
بر آستان نجابت دریا مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
با مستند (قسمت: حاجی بخشی) مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
افطار سرخ مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
آخرین روزهای زمستان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
یک عاشقانه آرام مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
موسیقی ما مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
کیف مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
قدری دیگر مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
فصل سیب مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
صد مرتبه از روی خدا بنویس مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی تقدیر شده
سرگردون مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
خادمین شهر بهشت مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
چند شاخه گل مریم مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
این کشت تلخ است مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
این‌جا چراغی روشن است مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
او با ما مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
من مدیر جلسه‌ام مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
ترور حقیقت مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
یک تجربه ماندگار مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
مصاف۱ مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
کوچه نقاش‌ها مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
کاروان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
قصه‌های ناتمام… مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
قربانگاه زائران مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
شور و سرور مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
سیستان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
سنجرخان، سینما، روستای نران مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
سرزمین افتخار مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
سرانجام مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
سازمانی برای جدایی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
روز واقعه مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
کوچه‌های خورشید (قسمت: به نام خلق قهرمان ایران) مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
داستان یک انفجار مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
جانشین مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
پرواز صبح یکشنبه مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
پایی که جا نماند مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
بهشت ماندنی است مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
بحرین مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
این فصل را با من بخوان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
این روایت خیلی محرمانه نیست مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
یاسِمن مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
وقتی آن‌ها آمدند مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
نبرد با شیطان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
لبیک مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
گاو خشمگین مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی جایزه ویژه
گام‌های سرخ مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
سفری برای بازگشت مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
سفر به دیار پشتون‌ها مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
روزگار نو مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
دوازده تموز مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی فانوس
در امتداد غدیر (قسمت: شیخ ‌عباس دی‌پالما) مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی لوح افتخار
حلب؛ استقامت تا پیروزی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
پیمان‌های پنهان مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
به نام آزادی مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
آه… زینب… آه مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی
آوای دستان… مقداد رحیمیمقداد رحیمی139260 دقیقهنامشخصنقد درون‌گفتمانی کاندیدا