Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

اعترافات خطرناک ذهن یک چریک(عزت شاهی)

اعترافات خطرناک ذهن یک چریک(عزت شاهی)

طرح و سیناپس

سال نگارش :
1400
موقعیت سوژه :
تهران
موضوع :
ملت قهرمان
خلاصه

روایتی از زندگی آقای عزت شاهی که زندگی پرفرازونشیب او ارتباط تنگاتنگی با سازمان مجاهدین داشته‌است. عزت شاهی در جریان رهبری گروهی که قصد خرابکاری در بازی فوتبال ایران و اسرائیل را دارند عملیات خرابکاری دقیقی طراحی می‌کند. او در اخر بازی فوتبال با اعضای گروهش موفق به اتش زدن دفتر اسرائیلی می‌شوند.