Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

ریسمان

ریسمان

فیلم ما

موقعیت سوژه :
نامشخص
خلاصه

درباره شخصی نابینا است که برای رسیدن به مسجد و اقامه نماز از خانه تا مسجد ریسمانی را به دیوار آویخته وتا مسجد ادامه دارد