Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

مطالعه‌ ظرفیت و شیوه‌های قهرمان‌سازی از شهدای دفاع مقدس در آثار نمایشی

مطالعه‌ ظرفیت و شیوه‌های قهرمان‌سازی از شهدای دفاع مقدس در آثار نمایشی

پژوهش و پایان‌نامه سینمایی

سال نگارش :
1396
موقعیت سوژه :
نامشخص
خلاصه

پژوهش می‌کوشد تا قهرمان‌سازی از شهدای دفاع مقدس را بررسی کند. در این‌خصوص، تفاوت‌های بین شهدای دفاع مقدس با سایر جنگجویان دنیا استخراج می‌شود و باتوجه به نظریات پیرامون شخصیت‌پردازی در اثر نمایشی، مؤلفه‌های مؤثر و همچنین موانع پیش‌رو در شخصیت‌پردازی از شهدای دفاع مقدس به‌دست می‌آید. در ادامه، نگارنده به چهار شیوه درخصوص شخصیت‌پردازی از شهدای دفاع مقدس دست می‌یابد که می‌توان از یکی از آنان در جهت قهرمان‌پردازی بهره گرفت.