Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

دنیای بدون اسرائیل برای کودکان

دنیای بدون اسرائیل برای کودکان

فیلم ما

موقعیت سوژه :
نامشخص
موضوع :
نهضت جهانی مستضعفین
خلاصه

بازنمایی حمایت ایرانیان از مردم مقتدر و مظلوم غزه از طریق شرکت در پویش سراسری فلسطین ما