Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

بررسی جایگاه زن از دید گفتمان حاکم؛ در سینمای دفاع مقدس دهه ۷۰-۹۰

بررسی جایگاه زن از دید گفتمان حاکم؛ در سینمای دفاع مقدس دهه ۷۰-۹۰

پژوهش و پایان‌نامه سینمایی

سال نگارش :
1397
موقعیت سوژه :
نامشخص
خلاصه

پژوهش، جایگاه «زن» در سینمای دفاع مقدس را با روش تطبیقیِ دیدگاه گفتمان حاکم در سه دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ بررسی می‌کند. آن‌چه مقاله در پِی آن می‌رود، تبیین چگونگی بازنمایی زنان و تأثیر موقعیت آن‌ها در فرآیندِ ساختِ معنا در سینمای دفاع مقدس است که براین‌اساس، نقطه دید فیلم‌ساز نسبت‌به حضور زن را در این سینما زیر ذره‌بین می‌برد. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد که فیلم‌های دفاع مقدس از دهه ۷۰ تا ۹۰، به معیارهای نظام حاکم نزدیک شده‌اند.