Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

بازنمایی نقش زن در سینمای دفاع مقدس؛ از واقعیت تا نمایش

بازنمایی نقش زن در سینمای دفاع مقدس؛ از واقعیت تا نمایش

نقد و مقاله سینمایی

سال نگارش :
1395
موقعیت سوژه :
نامشخص
خلاصه

از آن‌جا که رسانه «سینما» همه‌گیر و بسیار تأثیرگذار است، بازنمایی نقش «زن» در سینمای دفاع مقدس براساس واقعیت، اهمیت بسیاری در رفع خلاءهای موجود دارد. مقاله، ضمن بیان مبانی نظری بازنمایی، حضور واقعی زن در جنگ را بررسی می‌کند و با بهره‌گیری از روش تحلیلِ کیفی، چگونگی بازنمایی حضور زنان در سینمایی دفاع مقدس را زیر ذره‌بین می‌برد. سؤال اصلی پژوهش این است که بازنمایی نقش زن، تا چه میزان به واقعیت حضور وی به‌عنوان کنش‌گر اصیل در دفاع مقدس توجه دارد.