Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

راه میرزا

راه میرزا

فیلم ما

موضوع :
تاریخ فرهنگی‌اجتماعی
موقعیت سوژه :
گیلان
خلاصه

در دوره نهضت جنگل، میرزا کوچک خان با کمک اهالی برای ارتباط بین روستاها و حمل نقل راه‌هایی می‌سازد که امروز بسیاری از آن‌ها تخریب‌شده است این مستند صحبت‌های اهالی آن مناطق و خاطرات آن‌ها را روایت می‌کند.