Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

سنت روایت در ادبیات فارسی: راهکاری نو در روایت برای فیلم کوتاه

سنت روایت در ادبیات فارسی: راهکاری نو در روایت برای فیلم کوتاه

نقد و یادداشت سینمایی

سال نگارش :
1399
موضوع :
مباحث نظری پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما
خلاصه

مروری بر آثار تولیدشده در عرصه فیلم‌ کوتاه ایران نشان از تلاشی مستمر در جستجوی یک چارچوب نظری و الگویی نو برای روایت دارد که شاید وجهی از بروز آن را در سینمای هنر و تجربه بتوان مشاهده کرد. این پژوهش بر آن است با تحلیل سنت روایت در ادبیات فارسی و ارائه مصادیقی از آن متناسب با فیلم کوتاه، نشان دهد که چه ظرفیت‌های شگرفی از ذخایر فرهنگی و ادبی این مرزوبوم به دلیل غفلت و همچنین گسستی تاریخی در ادبیات ایران از نظرها دورمانده است.