Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

طبل دموکراسی

طبل دموکراسی

مستند

موضوع :
بیداری اسلامی
مدت زمان :
48 دقیقه
سال تولید :
1389
خلاصه

پس از حضور آمریکایی ها در افغانستان، وضعیت بخش «هزاره جات» این کشور نامناسب می شود و اهالی آن در معرض تجاوز عشایر «پشتون» قرار می گیرند. حکومت مرکزی هم دربرابر این قضیه واکنش مناسبی نشان نمی دهد. مستند، با بهره گیری از این رخدادها، حاکمیت و محکومیت قومی را در جامعه ای که ادعا می شود دموکراسی، حقوق بشر و ارزش های مدنی مدرن، مهم ترین بارزه های سیاسی اجتماعی آن است، به نمایش می گذارد و هجوم عشایر و تراژدی برخاسته از آن را به صورت عینی روایت می کند.