Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

تحلیل جامعه شناختی روایت تحول ارزش ها، هویت ها و سبک های زندگی در سینمای بعد از انقلاب در ایران

تحلیل جامعه شناختی روایت تحول ارزش ها، هویت ها و سبک های زندگی در سینمای بعد از انقلاب در ایران

پژوهش و پایان‌نامه سینمایی

سال نگارش :
1391
موقعیت سوژه :
نامشخص
موضوع :
مباحث نظری پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما
خلاصه

مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر تحلیل جامعه‌شناختی روند تحول ارزش‌ها، هویت‌ها و سبک‌های زندگی در جامعۀ ایران بعد از انقلاب به میانجی بازنمایی و روایت سینمایی آن است. بدین معنا که می‌کوشد دقایق و ظرایف این تحولات در زندگی روزمرۀ آدمیان را به میانجی هنر سینما به شیوه‌ای هرمنوتیکی- انتقادی تحلیلِ روایت کند. سینما یکی از عمده‌ترین ابزارهای تولید فرهنگ و برساخت هویت در جهان معاصر است.