Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

سمبولیسم فطری، آغازی بر فرم تصویری مطلوب

سمبولیسم فطری، آغازی بر فرم تصویری مطلوب

نقد و مقاله‌های سینمایی

سال نگارش :
1391
موضوع :
مباحث نظری پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما
خلاصه

چکیده:با توجه به اینکه اولین و مهمترین جزء اصلی تشکیل دهنده سینما "تصویر" است،فرهنگ و تمدن هایی که هنر های تصویری در آن ها برجسته و رشد یافته تر هستند،بهتر می توانند به عنوان رسانه برای مفاهیم خود استفاده کنند،چرا که استفاده از زبان تصویر در آن تمدن ها دارای پشتوانه قدرتمندتری است. مقاله،تاملی در شکوفایی فرم تصویری اسلامی با تکیه بر آرای شهید سید "مرتضی آوینی" و مرحوم "مددپور" دارد.