Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

بازنمایی الگوی شخصیتی مرد در سینمای ایران و تطبیق آن با معیارهای فرهنگ اسلامی ایرانی

بازنمایی الگوی شخصیتی مرد در سینمای ایران و تطبیق آن با معیارهای فرهنگ اسلامی ایرانی

پژوهش و پایان‌نامه سینمایی

سال نگارش :
1391
موضوع :
نقد و بررسی سینمای ایران از منظر بازنمایی موضوعات
خلاصه

چکیده: پژوهش، با جستار در منابع اسلامی، آیات و روایات، ویژگیها و چهارچوب خاصی برای شخصیت مرد در متون اسلامی استخراج میکند و تلاش دارد ویژگیهای شخصیت مرد در سینما را با الگوی شخصیتی وی در فرهنگ اسلامی ایرانی تطبیق دهد. نگارنده، با بررسی فیلم های سینمایی ساخته شده پس از انقلاب، نتیجه میگیرد که اکثر این آثار با معیارهای اسلامی مطابقت ندارد و الگوهای غیرخودی در این فیلم ها بسیار تأثیر میگذارد و رویکردهای فمینیستی در آنها مشهود است.