Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

برزخ یهودی‌مسیحی شده در سینمای ایران

برزخ یهودی‌مسیحی شده در سینمای ایران

مقاله سینمایی

سال نگارش :
1391
موضوع :
نقد و بررسی سینمای ایران از منظر بازنمایی موضوعات
خلاصه

رویکرد رایج در سینمای جهان به مسئله «برزخ»، براساس «مسحیت عبرانی‌شده» گسترش یافته است. این نوشتار، پس از تبارشناسی رویکرد مذکور و مفهوم‌شناسی برزخ از منظر اسلام و یهودی‌مسیحی، برخی از مهم‌ترین آثار تولیدشده سینمای ایران را در دهه اخیر با موضوع برزخ، تحلیل می‌کند و تأثیرپذیری آشکار آن‌ها از سینمای جهان را نشان می‌دهد و در پایان، تعارض این نگاه با رویکرد شیعی درباره جهان پس از مرگ را آشکار می‌کند.