Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

جنگ نرم در شاهنامه

جنگ نرم در شاهنامه

مقاله

موضوع :
نقد و بررسی سینمای ایران از منظر بازنمایی موضوعات
سال نگارش :
1394
موقعیت سوژه :
نامشخص
خلاصه

صاحب‌نظران، تعاریف گوناگونی برای جنگ نرم ارائه می‌دهند و آن را فرایندی ارتباطی می‌دانند که دو طرف  و یکی از آن‌ها یا هر دو می‌کوشند  با تأثیرگذاشتن برافکار، عواطف و تمایلات طرف دیگر، او را به انجام رفتاری مطابق خواست خود وادار سازند. شاهنامه نیز داستان‌های فراوانی دارد که در آن‌ها، قبل از جنگ‌ و منازعات فیزیکی، جنگ نرم بیان می‌شود. مقاله، مفهوم جنگ نرم همراه با مصادیق قرآنی را در چند داستان شاهنامه بررسی می‌کند.