Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

ساختار روایی در سینمای مقاومت؛ زبان، زیباشناسی و بلاغت

ساختار روایی در سینمای مقاومت؛ زبان، زیباشناسی و بلاغت

مقاله سینمایی

سال نگارش :
1393
موضوع :
مباحث نظری پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما
خلاصه

«فیلم» و «زبان»، در عمل برقراری ارتباط، از لحاظ ماهیّت و کارکرد مشابه هستند اما تفاوت‌هایی ذاتی در جزئیّات دارند. از این‌رو، مطالعه چگونگی کاربرد کیفیت‌های ارتباطی فیلم به‌عنوان متن رسانه‌ای، بیش از آن‌که در قلمرو تحلیل زبان‌شناختی و مطالعات ادبی قرار گیرد، به حوزه تحلیل‌های زیباشناختی و بلاغی مربوط می‌شود. مقاله، ضمن مرور جنبه‌هایی از ادبیات نظری در حوزه سینمایی و رسانه‌ای و ترکیب آن با نظریه کارکردگرایی زیباشناختی، چهارچوب مفاهیم نظری پژوهش را تبیین می‌کند.