Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

جایگاه فلسفی اخلاق در تحلیل فیلم با تأکید بر دیدگاه میانه‌رو

جایگاه فلسفی اخلاق در تحلیل فیلم با تأکید بر دیدگاه میانه‌رو

پژوهش سینمایی

موضوع :
مباحث نظری پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما
سال نگارش :
1393
موقعیت سوژه :
نامشخص
خلاصه

آیا می‌توان فیلمی را به‌واسطه داشتن قُبح اخلاقی، دارای نقص زیباشناختی دانست؟ ازسوی دیگر، آیا فیلمی که حُسن اخلاقی دارد، دارای ارزش زیباشناختی نیز هست؟ در پاسخ به این سؤال‌ها،  اخلاق‌گرایی میانه‌رو ، به‌عنوان یکی از رویکردهای تحلیلی معاصر، مدعی است که تبیین شایسته‌تری ارائه می‌دهد. در این نوشتار، مفاهیمی همچون  حُسن و قبح اخلاقی و ارزش زیباشناختی فیلم، به‌عنوان پیش‌فرض توضیح داده شده  و محقق، دیدگاه‌های میانه‌رو در سه نوع آن را زیر ذره‌بین می‌بَرد.