Logo
Logo

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

کتاب آثار جشنواره مردمی فیلم عمار

تحلیل محتوای شیوه های بازنمایی مسائل و اسیب های اجتماعی خانواده در فیلم های سینمایی دهه ۱۳۸۰

تحلیل محتوای شیوه های بازنمایی مسائل و اسیب های اجتماعی خانواده در فیلم های سینمایی دهه ۱۳۸۰

پژوهش و پایان‌نامه سینمایی

سال نگارش :
1392
موقعیت سوژه :
نامشخص
موضوع :
مباحث نظری پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما
خلاصه

هدف این پژوهش، بررسی تصویری بوده است که سینمای ایران از مسائل و آسیبهای خانواده به دست می دهند. سوال اصلی پژوهش این بوده است که فیلمهای سینمایی پس از انقلاب مسائل و آسیبهای مربوط به خانواده را چگونه بازنمایی کرده است؟ این پرسش در چهارچوب نظریه بازنمایی مطرح شده است که براساس آن، فیلمهای سینمایی در خلال روایتهای خود، به برساخت واقعیتها و مسائل اجتماعی همچون مسائل خانواده می پردازند و به شیوه هایی که ما درباره این مسائل میاندیشیم، شکل میدهند